Јавне набавке

2024 ГОДИНА

План Јавних набавки

Одлука

2020 ГОДИНА

ЈНВВ-ОПР-01-2020 (Изградња објекта радионице)

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНВВ-ОПР-01-2020.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНВВ-ОПР-01-2020.doc

Питања_и_одговори_ЈНВВ-ОПР-01-2020.docx

2._Питања_и_одговори_ЈНВВ-ОПР-01-2020.docx

ИЗМЕЊЕНА_КОНК._ДОК.__ЗА_ЈНВВ-ОПР-01-2020.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ПРОДУЖЕЊУ_РОКА_ЈНВВ-ОПР-01-2020.doc

3._Питања_и_одговори_ЈНВВ-ОПР-01-2020.docx

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНВВ-ОПР-01-2020.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНВВ-ОПР-01-2020.doc

 

ЈНВВ-ОПД-01-2020 (Ел. енергија)

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНВВ-ОПД-01-2020.doc

К._ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНВВ-ОПД-01-2020.doc

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНВВ-ОПД-01-2020.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНВВ-ОПД-01-2020.doc

 

2019 ГОДИНА

ЈНВВ-ОПД-01-2019 (Ел. енергија)

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНВВ-ОПД-01-2019.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНВВ-ОПД-01-2019.doc

1._Питања_и_одговори_ЈНВВ-ОПД-012019.docx

ИЗМЕЊЕНА_И_ДОПУЊЕНА_К._ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНВВ-ОПД-01-2019.doc

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНВВ-ОПД-01-2019.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНВВ-ОПД-01-2019.doc

 

ЈНВВ-ОПР-01-2019 (Изградња објекта радионице)

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНВВ-ОПР-01-2019.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНВВ-ОПР-01-2019.doc

ОДЛУКА_О_ОБУСТАВИ_ПОСТУПКА_ЈНВВ-ОПР-01-2019.docx

Обавештење_о_обустави_поступка_ЈНВВ-ОПР-01-2019.pdf

 

ЈНВВ-ОПР-01-2019 - поновљени поступак (Изградња објекта радионице)

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНВВ-ОПР-01-2019_поновљени_поступак.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНВВ-ОПР-01-2019_поновљени_поступак.doc

ОДЛУКА_О_ОБУСТАВИ_ПОСТУПКА_ЈНВВ-ОПР-01-2019_поновљени поступак.docx

Обавештење_о_обустави_поступка_ЈНВВ-ОПР-01-2019_поновљени_поступак.pdf

 

2018 ГОДИНА

ЈНВВ-ОПД-02-2018 (Ел. енергија)

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНВВ-ОПД-02-2018.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНВВ-ОПД-02-2018.doc

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНВВ-ОПД-02-2018.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНВВ-ОПД-02-2018.doc

 

2017 ГОДИНА

ЈНВВ-ОПД-01-2017

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНВВ_ОПД-01-2017.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНВВ-ОПД-01-2017.doc

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНВВ-ОПД-01-2017.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНВВ-ОПД-01-2017.doc

 

2016 ГОДИНА

ЈНВВ-ОПД-01-2016

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНВВ_ОПД-01-2016.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНВВ-ОПД-01-2016.docx

ИЗМEЊЕНА_К._Д._ЗА_ЈНВВ-ОПД-01-2016_28.01.2016.docx

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНВВ-ОПД-01-2016.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНВВ-ОПД-01-2016.doc

 

2015 ГОДИНА

ЈНВВ-ОПД-03-2015

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНВВ-ОПД-03-2015.doc

КOНКУРСНА_ДОК._ЗА__ЈНВВ-ОПД-03-2015.docx

Одговори_1_ЈНВВ-ОПД-03-2015.docx 

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ПРОДУЖЕЊУ_РОКА_ЈНВВ-ОПД-03-2015.doc

ИЗМЕЊЕНА_И_ДОПУЊЕНА_К._Д._ЗА__ЈНВВ-ОПД-03-2015.docx

Одговори_2_ЈНВВ-ОПД-03-2015.docx

Одговори_3_ЈНВВ-ОПД-03-2015.docx

Одговори_4_ЈНВВ-ОПД-03-2015.docx

ДРУГА_ИЗМЕНА_И_ДОПУНА_К._Д._ЗА__ЈНВВ-ОПД-03-2015.docx

Одговори_5_ЈНВВ-ОПД-03-2015.docx

Одговори_6_ЈНВВ-ОПД-03-2015.docx

Одговори_7_ЈНВВ-ОПД-03-2015.docx

Одговори_8_ЈНВВ-ОПД-03-2015.docx

ТРЕЋА_ИЗМЕНА_И_ДОПУНА_К._Д._ЗА__ЈНВВ-ОПД-03-2015.docx

ЧЕТВРТА_ИЗМЕНА_И_ДОПУНА_К._Д._ЗА__ЈНВВ-ОПД-03-2015.docx

ОДЛУКА_О_ОБУСТАВИ_ПОСТУПКА_ЈНВВ-ОПД-03-2015.docx

Обавештење_о_обустави_поступка_ЈНВВ-ОПД-03-2015.pdf

 

ЈНВВ-ОПД-02-2015

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНВВ-ОПД-02-2015.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЈНВВ-ОПД-02-2015.docx.docx

Одговори_1_ЈНВВ-ОПД-02-2015__10082015.docx

ИЗМЕЊЕНА_И_ДОПУЊЕНА_К.Д._ЈНВВ-ОПД-02-2015.docx

Одговори_2_ЈНВВ-ОПД-02-2015_10082015.docx

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНВВ-ОПД-02-2015.doc

 

ЈНВВ-ОПД-01-2015

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНВВ_ОПД-01-2015.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНВВ-ОПД-01-2015.docx

ИЗМЕЊЕНА_И_ДОПУЊЕНА_К.Д._ЗА_ЈНВВ-ОПД-01-2015.docx

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ПРОДУЖЕЊУ_РОКА_ЈНВВ-ОП-01-2015.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНВВ-ОПД-01-2015.doc

2014 ГОДИНА

 

TOP