Рекламације

Reklamacije se mogu uputiti lično u prostorijama JKP "Toplana - Loznica", kao i na telefonske brojeve:015/888-098 i 015/888-871, odnosno preko službe lokal info servisa na broj telefona 015/879-213 ili putem elektronske pošte na email: office@lotoplana.co.rs

TOP