Информације

Mole se korisnici usluga JKP "Toplana - Loznica" da dok je na snazi vanredno stanje sve reklamacije i prijave kvarova vrše preko telefona na brojeve:

015/888-098; 015/888-071;

kao i na broj službe lokal info servisa 015/879-231 ili putem elektronske pošte: office@lotoplana.co.rs

TOP