Историјат

На основу члана 24. и 65. Закона о предузећима, Закона о обављању комуналних делатности и Одлуке Скупштине општине Лозница број 06 – 2 / 97 од 31. 01. 1997. године основано је Јавно комунално предузеће „ Топлана – Лозница ”, које под овим именом послује од 01. 05. 1997. године.

Основна делатност предузећа дефинисана је Одлуком о оснивању, као и члановима 8 и 9 Статута предузећа, а односи се првенствено на :

  • Организује производњу и испоруку топлотне енергије физичким и правним лицима,
  • Изводи радове на постављању инсталација централног грејања, вреловода, топловода, гасовода, котларница и подстаница,
  • Организује праћење и програмирање развоја производних капацитета и дистрибуције топлотне енергије,
  • Организује послове око наплате сопствених услуга правним лицима и припрему података за наплату сопствених услуга преко система обједињене наплате комуналних услуга.

 

ISTORIJAT JKP TOPLANA-LOZNICA.pdf

TOP