О нама

 1. Котларница „ Мода ” са топловодом и секундарним подстаницама
 2. Котларница „ К – 3 ” у улици Георгија Јакшића бр. 9
 3. Котларница „ Штира ” са припадајућим топловодом и подстаницама
 4. Котларница „ Бања Ковиљача ”са припадајућим топловодом и подстаницама
 5. Топлотне подстанице: „ Градска кафана ”, „ Стара пекара ”, „ Мала ”, „Босна”, „Е – 9 ” и „ К – 2 ”.
 6. „ Нова градска топлана ” са припадајућим топловодом и подстаницама.

Пословање Јавног комуналног предузећа дефинисано је следећим законским оквирима датим у:

 • Закону о предузећима,
 • Закону о привредним друштвима,
 • Закону о обављању комуналних делатности,
 • Закону о раду,
 • Закону о рачуноводству као и другим актима и урдбама Владе Србије.

Битан оквир пословања представља и одлука Скупштине града Лозница о оснивању предузећа и Статута предузећа.

TOP