Јавне набавке малих вредности

2020 ГОДИНА

ЈНМВ-Д-06-20

Набавка предизолованих цеви и фитинга

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-Д-06-20.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-Д-06-20.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ПРОДУЖЕЊУ_РОКА_ЈНМВ-Д-06-20.doc

ИЗМЕЊЕНА_И_ДОПУЊЕНА_К._ДОК._ЗА_ЈНМВ-Д-06-20.doc

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ-Д-06-20.doc 

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-Д-06-20.doc

 

ЈНМВ-Д-03-20

Набавка опреме за реконструкцију подстаница

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-Д-03-20.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-Д-03-20.doc

Питања_и_одговори_ЈНМВ-Д-03-20_1.docx

ИЗМЕЊЕНА_И_ДОПУЊЕНА_К._ДОК._ЗА_ЈНМВ-Д-03-20.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ПРОДУЖЕЊУ_РОКА_ЈНМВ-Д-03-20.doc

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ-Д-03-20.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-Д-03-20.doc

 

ЈНМВ-У-01-20 (поновљени поступак)

Набавка услуге ФТО за објекат Нове градске топлане

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-У-01-20_пон.doc

К._ДОК._ЗА_ЈНМВ-У-01-20_пон._поступак.doc

Питања_и_одговори_ЈНМВ-У-01-20_пон._пост.docx

Питања_и_одговори_2._ЈНМВ-У-01-20_пон.docx

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ-У-01-20_пон._поступак.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-У-01-20_пон._поступак.doc

 

ЈНМВ-Д-01-20

Набавка средстава за хемијску припрему воде

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-Д-01-20.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-Д-01-20.doc

Питања_и_одговори_1._JНMВ-Д-01-20.doc

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ-Д-01-20.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-Д-01-20.doc

 

ЈНМВ-У-01-20

Набавка услуге ФТО за објекат Нове градске топлане

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-У-01-20.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-У-01-20.doc

Питања_и_одговори_ЈНМВ-У-01-20.docx

ИЗМЕЊЕНА_И_ДОПУЊЕНА_К._ДОК._ЗА_ЈНМВ-У-01-20.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ПРОДУЖЕЊУ_РОКА_ЈНМВ-У-01-20.doc

Питања_и_одговори_2._ЈНМВ-У-01-20.docx

ОДЛУКА_О_ОБУСТАВИ_ПОСТУПКА_ЈНМВ-У-01-20.doc

Обавештење_о_обустави_поступка_ЈНМВ-У-01-20.pdf

 

ЈНМВ-Р-01-20

Грађевински радови при хаваријским интервенцијама на топловоду у 2020. години

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-Р-01-20.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-Р-01-20.doc

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ-Р-01-20.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-Р-01-20.doc

 

2019 ГОДИНА

ЈНМВ-У-02-19

Набавка услуга сервисирања и баждарења калориметара

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-У-02-19.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-У-02-19.doc

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ-У-02-19.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-У-02-19.doc

 

ЈНМВ-Д-02-19

Набавка средстава за хемијску припрему воде

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-Д-02-19.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-Д-02-19.doc

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ-Д-02-19.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-Д-02-19.doc

 

ЈНМВ-Д-01-19

Набавка цеви, лукова и лимова за 2019 год.

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-Д-01-19.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-Д-01-19.doc

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ-Д-01-19.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-Д-01-19.doc

 

ЈНМВ-Р-01-19

Грађевински радови при хаваријским интервенцијама

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-Р-01-19.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-Р-01-19.doc

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ-Р-01-19.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-Р-01-19.doc

 

ЈНМВ-У-01-19

Набавка услуге обезбеђења

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-У-01-19.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-У-01-19.doc

Питања_и_одговори_ЈНМВ-У-01-19.docx

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ-У-01-19.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-У-01-19.doc

 

2018 ГОДИНА

ЈНМВ-Д-01-18

Набавка материјала за хемијску припрему воде

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-Д-01-18.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-Д-01-18.doc

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ-Д-01-18.doc 

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-Д-01-18.doc

 

ЈНМВ-Д-03-18

Набавка цеви, лукова и лимова за 2018 год. (поновљени поступак)

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-Д-03-18_п.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-Д-03-18_п.doc

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ-Д-03-18.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-Д-03-18.doc

 

ЈНМВ-Д-03-18

Набавка цеви, лукова и лимова за 2018. год.

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-Д-03-18.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-Д-03-18.doc

ОДЛУКА_О_ОБУСТАВИ_ПОСТУПКА_ЈНМВ-Д-03-18.docx

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ОБУСТАВИ_ПОСТУПКА_ЈНМВ-Д-03-18.doc

 

ЈНМВ-Р-01-18

Набавка грађевинских радова при хаваријским интервенцијама на топловоду у 2018. години

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-Р-01-18.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-Р-01-18.doc 

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ-Р-01-18.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-Р-01-18.doc

 

ЈНМВ-Д-02-18

Набавка горива за возила за 2018. годину

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-Д-02-18.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-Д-02-18.doc

1._Питања_и_одговори_ЈНМВ-Д-02-18.docx

2._Питања_и_одговори_ЈНМВ-Д-02-18.docx

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ-Д-02-18.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-Д-02-18.doc

 

ЈНМВ-У-01-18

Набавка услуге обезбеђења за 2018. годину

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-У-01-18.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-У-01-18.doc

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ-У-01-18.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-У-01-18.doc

 

2017 ГОДИНА

ЈНМВ-Д-09-17

Набавка и уградња ограде

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-Д-09-17.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-Д-09-17.doc

Питања_и_одговори_ЈНМВ-Д-09-17.docx

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ПРОДУЖЕЊУ_РОКА_ЈНМВ-Д-09-17.doc

ИЗМЕЊЕНА_И_ДОПУЊЕНА_КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-Д-09-17.doc

ДРУГО_ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ПРОДУЖЕЊУ_РОКА_ЈНМВ-Д-09-17.doc

ДРУГА_ИЗМЕЊЕНА_И_ДОПУЊЕНА_КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-Д-09-17.doc

Питања_и_одговори_ЈНМВ-Д-09-17_2.docx

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ-Д-09-17.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-Д-01-17.doc

 

ЈНМВ-Д-01-17 (поновљени поступак)

Материјал за хемијску припрему воде

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-Д-01-17_поновљени_поступак.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-Д-01-17_поновљ.doc

Питања_и_одговори_ЈНМВ-Д-01-17-пон._пост.1.docx

Питања_и_одговори_ЈНМВ-Д-01-17-пон._пост.2.docx

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ПОДНЕТОМ_ЗЗП_ЈНМВ-Д-01-17_пон._поступак.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ПРОДУЖЕЊУ_РОКА_ЈНМВ-Д-01-17_поновљени_поступак.doc

ИЗМЕЊЕНА_И_ДОПУЊЕНА_КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-Д-01-17_поновљ.doc

Питања и одговори_ЈНМВ-Д-01-17_поновљ.doc

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ-Д-01-17.doc 

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-Д-01-17.doc

 

ЈНМВ-Д-05-17

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-Д-05-17.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-Д-05-17.doc

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ-Д-05-17.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-Д-05-17.doc

 

ЈНМВ-Р-01-17

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-Р-01-17.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-Р-01-17.doc

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ-Р-01-17.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-Р-01-17.doc

 

ЈНМВ-У-01-17

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-У-01-17.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-У-01-17.doc

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ-У-01-17.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-У-01-17.doc

 

ЈНМВ-Д-03-17

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-Д-03-17.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-Д-03-17.doc

Питања_и_одговори_1._ЈНМВ-Д-03-17.doc

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ-Д-03-17.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-Д-03-17.doc

 

ЈНМВ-Д-02-17

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-Д-02-17.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-Д-02-17.doc

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ-Д-02-17.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-Д-02-17.doc

 

ЈНМВ-Д-01-17

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-Д-01-17.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-Д-01-17.doc

Питања_и_одговори_ЈНМВ-Д-01-17-1.docx

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ПОДНЕТОМ_ЗЗП_ЈНМВ-Д-01-17.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ПОНИШТЕЊУ_ПОСТУПКА_ЈНМВ-Д-01-17.doc

 

2016 ГОДИНА

ЈНМВ-Д-06-16 (ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК)

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-Д-06-16_поновљен_поступак.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-Д-06-16_поновљен_поступак.doc

Питања_и_одговори_ЈНМВ-Д-06-16-поновљени_поступак-1.docx

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ-Д-06-16_поновљени_поступак-партија_1.doc

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ-Д-06-16_поновљени_поступак-партија_2.doc

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ-Д-06-16_поновљени_поступак-партија_3.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-Д-06-16_пон._поступак-ПАРТИЈА_1.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-Д-06-16_пон._поступак-ПАРТИЈА_2.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-Д-06-16_пон._поступак-ПАРТИЈА_3.doc

 

ЈНМВ-Д-10-16

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-Д-10-16.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-Д-10-16.doc

Питања_и_одговори_ЈНМВ-Д-10-16_1.docx

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ-Д-10-16.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-Д-10-16.doc

 

ЈНМВ-Д-06-16

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-Д-06-16.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-Д-06-16.doc

Питања_и_одговори_ЈНМВ-Д-06-16_1.docx

ОДЛУКА_О_ОБУСТАВИ_ПОСТУПКА_ЈНМВ-Д-06-16.docx

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ОБУСТАВИ_ПОСТУПКА_ЈНМВ-Д-06-16.doc

 

ЈНМВ-Р-02-16

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-Р-02-16.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-Р-02-16.doc

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ-Р-02-16.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-Р-02-16.doc

 

ЈНМВ-Д-05-16

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-Д-05-16.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА__ЗА_ЈНМВ-Д-05-16.doc

Питања_и_одговори_ЈНМВ-Д-05-16_1.docx

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ-Д-05-16.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-Д-05-16.doc

 

ЈНМВ-Р-03-16

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-Р-03-16.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-Р-03-16.doc

ИЗМЕЊЕНА_И_ДОПУЊЕНА_К._ДОК._ЗА_ЈНМВ-Р-03-16.doc

Питања_и_одговори_1._ЈНМВ-Р-03-16.docx

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ-Р-03-16.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-Р-03-16.doc

 

ЈНМВ-Д-01-16

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-Д-01-16.doc

КОКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-Д-01-16.doc

Питања_и_одговори_1._ЈНМВ-Д-01-16.doc

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ-Д-01-16.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-Д-01-16.doc

 

ЈНМВ-Д-04-16

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-Д-04-16.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-Д-_04-16.doc

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ-Д-04-16.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-Д-04-16.doc

 

ЈНМВ-Д-03-16

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-Д-03-16.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-Д-_03-16.doc

Питања_и_одговори_ЈНМВ-Д-03-16_1.docx

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ-Д-03-16.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-Д-03-16.doc

 

ЈНМВ-Р-01-16

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-Р-01-16.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-Р-01-16.doc

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ-Р-01-16.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-Р-01-16.doc

 

ЈНМВ-Д-02-16

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-Д-02-16.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-Д-02-16.doc

Питања_и_одговори_ЈНМВ-Д-02-16_1.docx

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ-Д-02-16.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-Д-02-16.doc

 

ЈНМВ-Д-09-16

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-Д-09-16.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-Д-09-16.doc

Питања_и_одговори_ЈНМВ-Д-09-16_1.docx

ИЗМEЊЕНА_И_ДОПУЊЕНА_К.Д._ЗА_ЈНМВ-Д-09-16.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ПРОДУЖЕЊУ_РОКА_ЈНМВ-Д-09-16.doc

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ-Д-09-16.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-Д-09-16.doc

 

2015 ГОДИНА

ЈНМВ-Д-09-15

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-Д-09-15.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА__ЗА_ЈНМВ-Д-09-15.doc

Питања_и_одговори_1._ЈНМВ-Д-09-15.docx

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-Д-09-15.doc

 

ЈНМВ-Д-11-15 (ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК)

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-Д-11-15_ПОНОВЉЕНИ_ПОСТУПАК.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА__ЗА_ЈНМВ-Д-11-15_ПОНОВЉЕНИ_ПОСТУПАК.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-Д-11-15.doc

 

ЈНМВ-Д-08-15

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-Д-08-15.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА__ЗА_ЈНМВ-Д-08-15.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-Д-08-15.doc

 

ЈНМВ-Д-07-15

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-Д-07-15.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА__ЗА_ЈНМВ-Д-07-15.doc

ИЗМЕЊЕНА_И_ДОПУЊЕНА_К.Д.__ЗА_ЈНМВ-Д-07-15.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ПРОДУЖЕЊУ_РОКА_ЈНМВ-Д-07-15.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-Д-07-15.doc

 

ЈНМВ-Д-11-15

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-Д-11-15.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА__ЗА_ЈНМВ-Д-11-15.doc

Питања_и_одговори_1._ЈНМВ-Д-11-15.docx

Питања_и_одговори_2._ЈНМВ-Д-11-15.docx

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ОБУСТАВИ_ПОСТУПКА_ЈНМВ-Д-11-15.doc

 

ЈНМВ-Д-04-15

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-Д-04-15.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-Д-04-15.doc

Питања_и_одговори_ЈНМВ-Д-04-15.doc

ИЗМЕЊЕНА_И_ДОПУЊЕНА_К._Д._ЗА_ЈНМВ-Д-04-15.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ПРОДУЖЕЊУ_РОКА_ЈНМВ-Д-04-15.doc

Питања_и_одговори_од_16.03.2015_ЈНМВ-Д-04-15.doc

ДРУГА_од_18.03.15_ИЗМЕЊЕНА_И_ДОПУЊЕНА_К._Д._ЗА_ЈНМВ-Д-04-15.doc

ДРУГО_ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ПРОДУЖЕЊУ_РОКА_ЈНМВ-Д-04-15.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-Д-04-15.doc

 

ЈНМВ-Д-01-15

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-Д-01-15.doc

КОКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-Д-01-15.doc

Питања_и_одговори_1_ЈНМВ-Д-01-15.doc

Питања_и_одговори_ЈНМВ-Д-02-15.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-Д-01-15.doc

 

ЈНМВ-Р-01-15

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-Р-01-15.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-Р-01-15.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-Р-01-15.doc

 

ЈНМВ-Д-02-15

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-Д-02-15.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-Д-02-15.doc

Питања_и_одговори_ЈНМВ-Д-02-15.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-Д-02-15.doc

 

ЈНМВ-Д-03-15

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ-Д-03-15.doc

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ-Д-03-15.doc

Питања_и_одговори_ЈНМВ-Д-03-15.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ-Д-03-15.doc

 

2014 ГОДИНА

TOP